Cập nhật tiến độ thi công Osaka Complex ngày 15/11/2016

217

Tinh đến ngày 15/11 dự án chung cư Osaka Complex đã thi công lên cọc tầng 1, chuẩn bị đổ mái tầng 2.

Tiến độ thi công osaka complex 15112017
Tiến độ thi công Osaka Complex 15112017