fbpx
Select Page

Tinh đến ngày 15/11 dự án chung cư Osaka Complex đã thi công lên cọc tầng 1, chuẩn bị đổ mái tầng 2.

Tiến độ thi công osaka complex 15112017

Tiến độ thi công Osaka Complex 15112017