Cập nhật tiến độ thi công Osaka Complex ngày 15/11/2016

176

Tinh đến ngày 15/11 dự án chung cư Osaka Complex đã thi công lên cọc tầng 1, chuẩn bị đổ mái tầng 2.

Tiến độ thi công Osaka Complex ngày 15/11
Tiến độ thi công Osaka Complex ngày 15/11

Bình luận

bình luận

Powered by Facebook Comments