null

Tiến độ dự án Chung cư Osaka Complex Hoàng Mai

Cập nhật tiến độ mới nhất về dự án chung cư Osaka Complex từ lúc khởi công tới khi nhận nhà.
timeline_pre_loader

Cập nhật tiến độ xây dựng ngày 13/1/2017 (tấng 11)

Cập nhật tiến độ xây dựng Osaka Complex 13/3/2017

15/12/2016 sẽ cập nhật tiếp hình ảnh mới nhất

Ngày 25/11/2016

Tiến độ dự án Chung cư Osaka Complex Hoàng Mai ngày 25/11/2016
Dự án Osaka Complex đã xây tới sàn tầng 2 cả hai toà A và B

Ngày 1/11/2016

Tiến độ dự án Chung cư Osaka Complex Hoàng Mai ngày 1/11/2016
Dự án chung cư Osaka Complex đã hoàn thiện hầm và xây tới sàn tầng 1

30/09/2016 - Khởi công dự án chung cư Osaka Complex