Tiến độ xây dựng Osaka Complex (1/11/2016)

260

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án chung cư Osaka Complex Hoàng Mai, đã xong hầm và đang lên cọc tầng 1

Cập nhật tiến độ Osaka Complex ngày 1112016
Cập nhật tiến độ Osaka Complex ngày 1112016