View 360 dự án chung cư Osaka Complex

Toàn bộ hình ảnh được thực hiện ngày 25/11/2016 tại công trường dự án chung cư Osaka Complex Hoàng Mai.