View 360 dự án chung cư Osaka Complex

Toàn bộ hình ảnh được thực hiện ngày 15/11/2017 tại công trường dự án chung cư Osaka Complex Hoàng Mai.

ĐĂNG KÝ NGAY!
NHẬN VÉ THAM DỰ SỰ KIỆN
Sự kiện tri ân và mở bán Chung cư Osaka Complex Hoàng Mai ngày 17/12/2017
NHẬN NGAY
Tham gia sự kiện - Nhân tiện nhận quà!